DƯƠNG NAM TRƯỜNG
LẬP TRÌNH BẢN THÂN

LẬP TRÌNH BẢN THÂN

Series

WINDOW


Articles in this series

Chặn cập nhật Window vĩnh viễn

Jan 18, 20202 min read 30 views

Chào các bạn, gần đây có rất nhiều người đặt câu hỏi cho mình là làm sao để chặn cập nhật trên Window? Kể cả người biết về máy tính lẫn không biết về máy tính cũng đều hỏi mình câu đó. Hiện nay có rất nhiều cách để chặn cập nhật Window nhưng trong ph...

Chặn cập nhật Window vĩnh viễn