DƯƠNG NAM TRƯỜNG
LẬP TRÌNH BẢN THÂN

LẬP TRÌNH BẢN THÂN

Series

HỌC LẬP TRÌNH


Articles in this series

Lý do mình chuyển blog từ Gatsby sang Hashnode

Jun 21, 20215 min read 218 views

Cách đây một ngày, mình đã chuyển đổi xong blog này từ Gatsbyjs sang Hashnode platform. Oh, tại sao mình lại có thể bỏ được blog mà chính tay mình đã tự code từ A -> Z để sang sử dụng một nền tảng Blogging như Hashnode? Lý do là gì? Đơn giản là nó NG...

Lý do mình chuyển blog từ Gatsby sang Hashnode
5 cách đảo ngược 1 chuỗi trong JavaScript
Xử lý xung đột trong Git với rebasing và merging
Làm việc nhóm qua Git
Giới thiệu về .gitignore
Git checkout, git reset và cách sử dụng