DƯƠNG NAM TRƯỜNG
LẬP TRÌNH BẢN THÂN

LẬP TRÌNH BẢN THÂN

Các thuật ngữ Working dir, Staging area, Repository

Các thuật ngữ Working dir, Staging area, Repository

DƯƠNG NAM TRƯỜNG
·Jan 28, 2020·

1 min read

Subscribe to my newsletter and never miss my upcoming articles

Play this article

Working directory là gì?

Thuật ngữ Working directory là thư mục mà bạn đang làm việc, bao gồm toàn bộ file và thư mục con trong nó.

Staging area là gì?

Thuật ngữ Staging aria là thuật ngữ giải thích cho tập hợp toàn bộ các file đã được chỉnh sửa và nằm trong Working directory.

Chỉ các file nằm trong khu vực Staging area mới được phép commit.

Git repository là gì?

Thuật ngữ Git repository là thuật ngữ giải thích cho tập hợp tất cả các thay đổi đã được commit.

Đại loại Git repository lưu trữ toàn bộ các commit của bạn.

Bài này tiếp tục tạm dừng tại đây. Bài tiếp theo mình sẽ giải thích về các lệnh git checkoutgit reset

Chúc các bạn học vui vẻ.

 
Share this